Coaching.

”Professionel coaching adresserer det hele menneske, med fokus på at skabe handling og afdække læring, som kan føre til øget selvrealisering bedre balance og en mere effektiv proces at leve efter.”

Sagt på en anden måde er coaching er en hjælp til det enkelte menneske til at finde svarerne og styrken til forandringer hos sig selv.

Vi arbejder fremadrettet, men inddrager gerne andre af Favn Livets grundelementer, hvis det viser sig relevant i arbejdet mod større selvforståelse.

Coachingen skal bringe den coachede i stand til at vælge egne beslutninger for positive ændringer i livsførelsen.

Coachingen skal samtidig støtte den coachede i at fastholde de foretagne ændringer i tiden fremover.