Livsstils støtte

Favn Livet baserer sig på en bredt favnende tilgang til livsstilsstøtte.

Støtten tilbydes til den eller de mennesker, der erkender et ønske om forandring.

Tilgangen til livsstilsstøtten baserer sig på 5 grundelementer, der alle tager udgangspunkt i det enkelte menneske, samt dets behov og selvforståelse.

Det er Favn Livets mission gennem samtale, at skabe klarhed og ny forståelse for det enkelte menneske, og derigennem klarlægge de utilsigtede eller uheldige handlemåder, der kan føre til livsstilsrelaterede sygdomme for den enkelte.

I samarbejde vil vi forsøge at skabe forståelse og rammer for ændringer, der kan føre til nedsat risiko for sygdom med forbedret livskvalitet til følge for den enkelte..

De 5 grundelementer, som Favn Livet arbejder med i samtalerne enten enkeltstående eller i samklang med hinanden, er nærmere beskrevet under punkterne i bjælken ovenover teksten.      

Samtalens baggrund