Mindfullnes.

Mindfullnes er en teknik der giver brugeren mulighed for at ”finde sig selv”.

Vi arbejder sammen på at finde en måde at skabe en indre ro på.

Vi vender kort sag blikket ind mod os selv og undersøger, hvordan vi har det i nu’et.

Øvelserne går i korthed ud på at fastholde det, der er netop i øjeblikket, og for en stund slippe det der var, det der kommer, og de påvirkninger vi konstant udsættes for fra vores omverden.

Øvelserne bygger på en meditationsteknik uden religiøse påvirkninger.

Det er et enkelt værktøj, som kan bringe udøveren til stede i sig selv, for på den måde at få fodfæste i dagligdagen.

Øvelserne kan udføres når som helst og hvor som helst.

Træning gør den enkelte i stand til billedligt talt at træde et skridt tilbage og lade påvirkninger, tanker og uro passere forbi.

 

Mindfulness er at være til stede i nuet

Mindfulness betyder at være til stede i nuet og acceptere det, som det er. Det er en metode til bevidst at tage ansvaret for kvaliteten af dit liv. Der er en 2500 år gammel definition på mindfulness fra buddhistisk tradition og en bare 25 år gammel vestlig videnskabelig definition fra programmet Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR).

Mindfulness er her – af Jon Kabat-Zin – defineret som den bevidsthed, der opstår, når opmærksomheden holdes i nuet med en ikke-dømmende indstilling.

Det vigtigt at understrege, at det er mindfulness fra buddhistisk tradition, der er testet med vestlige, videnskabelige metoder i MBSR. Formålet er at reducere lidelse og opbygge et vedvarende sundt mentalt helbred.

Træn din opmærksomhed på nuet

Mindfulnesstræning er træning i at observere og tillade nuet – uanset om du kan lide det eller ej. Når du opdager, at du ikke er i nuet, kan du bevidst flytte opmærksomheden tilbage til nuet via sanserne. Du kan lytte, smage, se, mærke eller dufte det øjeblik, der er netop nu. Eller du kan opleve, hvilke tanker der går gennem dit hoved, hvilke følelser, du har, og hvad der sker i din krop.

Dybere tilfredshed kommer af et indre arbejde med os selv, og Mindfulness-træning er præcist dette indre arbejde. Vi lærer at tage ansvaret for det, ingen andre kan gøre for os, men som vi heller ikke kan gøre selv, derfor træner vi helst i gruppe. Her øver vi os i ikke at gøre noget, vi giver os hen til øjeblikket og bliver i stand til at nyde livet og håndtere stress.

Kilde: Dansk Center for Mindfulness