Terapi 

Den terapeutisk støttende samtale baserer sig på en hermeneutisk tilgang til det enkelte menneske.

Det betyder, at vi arbejder med udgangspunkt i hele mennesket, det enkelte menneskes selvforståelse og historie og derudfra finde en brugbar sandhed, der kan give mening og ro for den enkelte.

Arbejdet foregår ved samtale, og aktiv lytning samt afspænding hvor det giver mening.

Terapien inddrager de øvrige grundelementer i Favn Livet’s koncept i den udstrækning, det giver mening for den enkelte.

Terapien har til formål at støtte og styrke den enkelte, så hverdagen kan ses i øjnene uden angst og uro.