Vægtstops-rådgivning.

Med baggrund i ”Små skridt” teorien arbejdes der ud fra det oplæg til vægtstoprådgivning, der er udarbejdet af NUMO og Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen anerkender de resultater ”Små skridt” konceptet opnår for de personer, der aktivt deltager i programmet.

I samarbejde med klienten findes de små ændringer i dagligdagen, som klienten selv mener dels kan indarbejdes dels overholdes over tid.

 Vi arbejder med flere indgangsvinkler til løsning af klientens ønsker.

Det drejer sig om at finde frem til de ændringer, den enkelte magter at gennemføre.

På den måde kan der opnås varige nye vaner og samtidig dermed opnås forbedret livskvalitet såvel fysisk som psykisk.